Huachuma – San Pedro bij Ademvuur

cactus-130053_960_720Bij Ademvuur werken we sinds 2013 met Huachuma – San Pedro. De eigen reizen met het medicijn, onderzoek en het reizen o.l.v traditionele Peruanen en Colombianen hebben laten zien dat er in de geschiedenis van Zuid-Amerika meerdere tradities zijn van waaruit gewerkt werd en wordt met Huachuma-San Pedro.

San Pedro, achuma, huachuma, wachuma, giganton, aquacolle, mescalito, Carlo Santo en el Ramedio een aantal namen voor één en dezelfde cactus waarbij elke naam zijn eigen klank, kleur en culturele traditie draagt.

In de ene traditie wordt Huachuma – San Pedro als mannelijk (grootvader) beschouwd, bij de andere traditie wordt zij als vrouwelijk gezien. Vanuit de ene traditie worden er enkel dag ceremonies gegeven, bij de ander vinden zij in de nacht plaats. Bij de ene is vuur een belangrijk element, bij de ander water. En zo zijn er meerdere verschillen in tradities en hun werkwijzen te benoemen.

Het woord Huachuma komt uit de Quechua taal, de oorspronkelijk taal van de inheemse bevolking. “Huachuma” betekend “in een lijn” en “Uma” betekend “hoofd”. Huachuma verwijst naar “het hoofd in lijn brengen”. Het kan als een verwijzing gezien worden om vanuit de ‘kleine persoonlijke mind’ in de “oorspronkelijke mind (geest)” te gaan leven; het hoofd in lijn met het hart, gegrond in je buik en daarmee met de universele levensenergie -en wijsheid.

De bakermat van Huachuma is Chavin de Huantar in Peru, een culturele beschaving omstreeks 1700-300 voor onze jaartelling. Het woord Chavin is waarschijnlijk afgeleid van het Quecha woord “chaupin” wat centrum betekend. En Huantar verwijst naar het woord “huaca” wat heilige ruimte, plek betekend. Chavin is bekend om zijn heilige tempels waarbinnen o.a. met Huachuma werd gewerkt. De tijdloze verticale levenslijn van water, aarde, lucht stond centraal binnen hun ceremoniën en rituelen.

Met de Spaanse inquisitie in Zuid-Amerika is de naam Huachuma veranderd in San Pedro als verwijzing naar de bijbelse Petrus die de sleutel heeft naar de hemelpoort. Met deze verandering zijn er katholieke invloeden binnen de ceremoniën gekomen.

Cultureel bepaald hebben we vanuit Ademvuur uiteraard geen traditionele werkwijze als achtergrond. Vanuit verbinding met de spirit van Huahuma – San Pedro, onze leringen en ervaring opgedaan binnen sjamanistische methoden hebben de ceremonies hun eigen specifieke vorm gekregen.

Hoewel we dus zijn in geen enkele traditie geworteld zijn werken we tijdens ceremonies vanuit de tijdloze, heldere en transparante energie van Chavin. Dit omdat we hieruit zelf de meeste lering hebben ontvangen en omdat het het dichts aansluit bij ons eigen leven. Binnen de ceremoniën is verder iedereen vrij om vanuit zijn/haar eigen intentie deel te nemen.

De ene persoon ervaart het reizen met Huachuma als zacht, beleefd het vanuit een droomstaat, voor een ander heeft het een stevige fysieke werking, de volgende doorleeft met name emotionele en gevoels lagen en bij de laatste is het een combinatie van al deze mogelijkheden. Wat voor de ene persoon peanuts is, kan een ander als heftig ervaren;

cactus-436050_1280Elke medicijnplant heeft een eigen spirit en werkt op zijn eigen specifieke lagen in. Hoewel onze kleine mind graag vergelijkt heeft het hierom weinig zin om verschillende plant-medicijnen te vergelijken. Elke plant kent zijn eigen plek in het universum en heeft zijn eigen werkzame waarde, hier is geen groter-grootst of beter-best in. Voel zelf met welke plant het voor nu goed is om je mee te verbinden en laat het zijn mooie werk doen.

Voor elke ceremonie wordt er nieuwe Huahuma – San Pedro gebrouwen en eerst zelf gedronken om te weten wat er geschonken wordt. Om kwaliteit en verdieping te leveren wordt er blijvend gewerkt aan eigen ont-wikkeling door zelf te reizen met diverse plantmedicijn en andere methoden ( o.a sjamanistisch werk, stemwerk/bevrijding, zelfrealisatie).

Een mooie kwaliteit van Huachuma – San Pedro is zijn grondende werking en zijn werk als hart-opener, waarbij we het hart als onze natuurlijke kern/aanwezigheid zien. Tijdens de ceremonies is de begeleiding en ondersteuning gericht op de bewuste verbinding met je kern; helder gewaarzijn. Onze kern is altijd in “presence”, draagt alle universele kennis in zich en is een bron van wijsheid. Onze kern houdt zich niet bezig met verleden of toekomst, het kent geen oordeel. Onze kern is van binnenuit de poort naar een ontspannen en authentiek leven vanuit helderheid.

Omdat wij belang hechten aan een bewuste verbinding met onze kern kiezen we voor een ceremoniële vorm waarbij je aandacht m.n. bij jezelf ligt. In een maatschappij die vooral gericht is op hoofd, snelheid, afleiding en doen is er door Huachuma – San Pedro veel moois aan te raken en in beweging te brengen binnen dit innerlijke gebied. Tijdens de ceremonies bij Ademvuur staat daarom de sociale interactie met elkaar op de achtergrond.

Een ceremonie met Huachuma – San Pedro kan een flinke verschuiving (opening) naar een groter, innerlijke bewustzijn geven, naar het herkennen van je heelheid.

We willen nadrukkelijk aangeven dat deelname aan één ceremonie deze verschuiving (opening) kan geven maar dat het geen “quicke fix” is voor issues en thema’s waar je in je leven tegen aan loopt. Het is goed om deelname aan één ceremonie in een breder perspectief van ont-wikkeling te plaatsen en je te realiseren dat elke verandering om een eigen inzet, geduld en beoefening vraagt; 50% wordt door een ceremonie met Huachuma – San Pedro in beweging gebracht, de andere 50% is aan jou om de mooie, nieuwe beweging en ruimte te integreren in je dagelijks leven.

Wees welkom.

Voor de Huachuma – San Pedro ceremonie agenda bij Ademvuur kijk je hier.


Laat je inspireren en blijf op de hoogte; volg Ademvuur via Facebook.

Voor contact klik je hier.


 

©Copyright Ademvuur 2014-heden. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op tekst die u op deze site aantreft bij Ademvuur. Voor gehele of gedeeltelijke overname van tekst kunt u vóóraf overname schriftelijk contact opnemen om eventueel tot toestemming te komen.