Rituelen

Bizon-drum binnenkant met Voormoeder en belletjes. Eigen foto.

Bizon-drum binnenkant met Voormoeder en belletjes. Eigen foto.

Hieronder kan je de beschrijving lezen van de Rituelen die we aanbieden bij  Ademwerk & RituelenZij zullen jaarlijks terug keren in ons aanbod.

De Rituelen worden begeleid met gesproken woord, drum en klanken. Het ritme van de Drum en de klanken brengen een synchroniteit in je hersenhelften te weeg waardoor je op een lichte manier in andere bewustzijnstaten terecht kan komen.

Het gesproken woord begeleid je door het Ritueel heen. Je hoeft zodoende geen ervaring te hebben om deel te kunnen nemen aan deze krachtige Rituelen.


Oostenwind ritueel, een nieuw verhaal.

Het is voluit lente waarin de zaden die tot ontwikkeling zijn gekomen in het donkere Noorden en hun conceptie hebben gehad aan het begin van de lente nu boven aarde gaan groeien om zich te manifesteren.

Wat wil zich aan jou laten zien om te doen groeien en manifesteren als nieuw verhaal in jouw leven en hoe ontwikkeld zich dat in jouw persoonlijke levenswiel.

Met een ritueel in beweging rond het levenswiel en met spirits en krachtdieren zullen we dit ervaren?


Voorouders en familieboom reinigen

December, een maand voor verstilling en van sluiers die dun zijn. Dunne sluiers die de verbinding met onze voorouders dicht bij brengen. Gezien vanuit oude tradities een maand van voorouderverering.

Voorouders, ze zijn niet van ons afgescheiden, ze zijn vanuit hun eigen dodenwereld blijvend in verbinding met ons leven.

Voorouders kunnen onze gidsen zijn en ons van advies voorzien, ze kunnen een bron van kracht zijn en ons ondersteunen.

Voorouders als opa, bed-bed-bed overgrootoma, als een collectief veld en ook als sociale voorouders als de buurvrouw of docent die van waarde is geweest in je leven.

Deze avond staat in het teken van onze voorouders en zullen we via verschillende rituelen met ze werken. We gaan o.a. onze familieboom reinigen om familiare overdracht te doorbreken en wijsheid en talenten op te halen.

** Tekst gedeeltelijk geïnspireerd door “Goden en sjamanen in Noordwest-Europa” van Linda Wormhoudt.


Bovenwereld:

Binnen sjamanisme kennen we drie werelden en de Yggdrasil (levensboom) representeert deze werelden; de stam staat voor de middenwereld, daar waar wij mensen leven. De wortels staan voor de onderwereld en de takken en kruin voor de bovenwereld. Elk blaadje aan de boom is een wereld.

Deze keer reizen we met een persoonlijke vraag via de yggdrasil naar de bovenwereld om daar in één van de werelden een wijze te ontmoeten om antwoord te ontvangen op jouw persoonlijke vraag.


Benedenwereld:

Binnen sjamanisme kennen we drie werelden waaronder de Onderwereld. We komen er via de wortels van de Levensboom, het lijkt een weg naar de donkerte te zijn. Toch, als je er eenmaal bent valt er veel te zien, te horen en voelen. Er ligt een schat aan onbewuste emoties en gevoelens, kennis en wijsheid verborgen en wellicht kom je je krachtdier ook nog tegen.

Tijdens het Ritueel zullen we ons op de onderwereld afstemmen om te zien wat gezien, gehoord wat gehoord en gevoeld wat gevoeld mag worden.


Westenwind ritueel:

Hoewel energetisch de herfst al begonnen is wisselen we volgens de kalender op 21 september van seizoen.

Met het Westenwind ritueel zullen we eerst in Zuid voelen hoe we gegroeid zijn dit jaar, ieder jaar is immers weer een cyclus van groei. We zullen voelen hoe de Zuidenergie haar vuur, passie en het volle leven met alle franjes in ons heeft doen groeien.

Vanuit Zuid lopen we door naar West en haar wind. De Westenwind waait alle overtolligheid van Zuid er af. Zij laat zien hoe bladeren die van ons af vallen en sterven symbool staan voor wat weg mag omdat het overbodig is geworden. Je hoeft hierbij niet precies te weten wat weg waait, je hoeft alleen te voelen wat er in je gebeurt.

Westenwind waait net zolang tot we zo naakt zijn als een kale boom. Naakt tot aan onze kern, onze puurheid en onze echte innerlijke groei.

Deze pure vorm maakt zich klaar voor de stilte van de donkere dagen (Noord) om diep in de aarde, diep in onszelf te kunnen rijpen voor een nieuwe cyclus van groei als het weer lichter wordt.

Als we deze Westenwind en stilte regelmatig toe kunnen laten zal dat zijn vruchten afwerpen in het nieuwe jaar.


Hart-ritueel:

“Er is niemand die zonder verwondingen in het hart groot geworden is.”

(Uitspraak van Daan van Kampenhout tijdens 2-daagse systemic rituals)

Hoe zit dat eigenlijk met ons hart? Waarom willen we zo graag een ‘open’ hart? En waarom lukt dat niet? Waar zitten de kwetsuren? Wat heeft mijn hart eigenlijk nodig?

Zowel met het bevrijdende Ademwerk met de verbonden ademhaling als met het ritueel stemmen we ons deze keer af op ons Hart.


Reinigen van de familieboom & voorouderlijn: 

Een reis door de familieboom naar onze voorouders om wijsheid, kennis en talenten op te halen en familiare overdracht te doorbreken.


Adelaar & Soul-loss:

We gaan op reis met Adelaar om een verloren zielendeel van ons zelf op te halen.

Binnen het sjamanisme kennen we de term ‘soul-loss’. Soul-loss betekent het verliezen van een deel of delen van de ziel. Hierdoor ben je niet meer geheel aanwezig in je lichaam en verlies je het contact met Je oorspronkelijke zelf. Je kan dan meer beïnvloedbaar worden voor allerlei energieën van buitenaf, je voelt je niet (meer) in je eigen kracht staan of je voelt je vervreemd van jezelf.

Lees hier uitgebreider over Soul-loss.


Werken met Dromen:

We naderen het Noorden van het levenswiel; de winter, de tijd van inkeer, rust en bezinning.

Ook hebben we in deze tijd de 12 Heilige of Droom nachten. Dit is de periode van 25 december tot en met 5 januari. Elke droomnacht vertelt je over het nieuwe jaar, zo staat de eerste droomnacht voor januari, de tweede droomnacht voor februari enz.

Als je deze periode ontspannen dagen en nachten hebt waarbij je jezelf meer rust gunt dan kunnen je dromen goed door komen. Het werkt ook goed om vooraf het slapen de Droom-Spirits uit te nodigen en om ze te vragen om heldere dromen. Tijdens deze periode zijn de sluiers tussen ook dunner waardoor dromen makkelijker ontvangen kunnen worden.

Voor het Werken met Dromen is het nodig dat je een droom mee neemt. Dit mag een oude droom zijn en ook flarden van een droom. Met het ritueel reis je terug naar die droom om te zien, horen, voelen, ervaren wat het je te vertellen heeft.

Als je hier mee kennis maakt en/of mee oefent kan je er goed gebruik van maken voor jouw 12 Heilige Droomnachten en jouw nieuwe jaar.


Zaaien voor het nieuwe jaar:

We zijn in de winter in de energie van het Noorden op het levenswiel. Het Noorden is de periode om naar binnen te keren, om ons terug te trekken uit sociale activiteiten en om te bezinnen en reflecteren.

In december in de periode tussen Kerst, Oud & Nieuw tot 6 januari zijn de sluiers tussen de werelden en ook de wereld van de toekomst is dunner. Dit is waar de eindejaar wensen oorspronkelijk vandaan komen. Daarom is het in deze periode goed om bewust te zijn van onze emoties, gedachten, handelingen en wensen omdat we deze door de dunnen sluiers heen uit zetten voor het nieuwe jaar. We kunnen onze wensen bewust inzetten om zaadjes te planten voor het nieuwe jaar.

Tijdens het nieuwjaar’s ritueel laten we los wat ons niet langer dient zodat we ruimte creëren om nieuwe ervaringen en wensen aan te trekken.

Veer Vlaamse Gaai. (Eigen foto)

Veer Vlaamse Gaai. (Eigen foto)


Dismemberment:

Met een Dismemberment maken we een journey om een door jezelf gekozen thema helemaal uit te laten rafelen met behulp van krachtdieren en Spirit-helpers.

Het is een krachtig Ritueel om afscheid te nemen van wat je niet langer dient om vervolgens in hernieuwde vorm je pad te vervolgen.


Werken met Zielscontracten:

Binnen het sjamanisme is er het idee dat we voor, tijdens en/of na onze geboorte afspraken (contracten) maken met familieleden, vrienden en andere mensen die in ons leven op ons pad komen.

Veelal zijn we ons niet bewust van deze contracten die energetisch in ons systeem aanwezig zijn. En sommige kunnen daarbij belemmerend werken in ons dagelijks leven en in contacten.

Tijdens dit ritueel gaan we belemmerende contracten opsporen, schoonmaken en/of herschrijven zodat je daarna vrij uit verder kan leven.


De Elementen:

Alles in het Universum is opgebouwd uit de elementen Lucht, Vuur, Water en Aarde.

Op het moment dat wij geboren worden zijn we verbonden met de Aarde en vinden we deze elementen terug in ons lichaam, emoties en in ons mentaal- en spiritueel bewustzijn.

Het element Aarde draagt ons en zorgt dat we ons innerlijk veilig en krachtig kunnen voelen. Water werkt reinigend, maakt ons denken helder en doet onze energie weer stromen. Lucht is verbonden met onze Spirit en de vrijheid die hiermee gepaard gaat. En het element Vuur zorgt voor de vergeestelijking van materie naar Spirit en werkt transformerend.

Zo kunnen de Spirits van de Elementen heling, reiniging & balans brengen en je krachtig & stevig verbinden met jezelf.


Het Levenswiel: 

Elke windrichting kent zijn eigen kwaliteiten die ook binnen jou aanwezig zijn. Door het lopen van het Levenswiel kan je deze kwaliteiten in jezelf (her)ontdekken en in balans te brengen:

Waar mag je meer orde, ritme, visie vinden (oost), waar mag je passie en overvloed meer gaan stromen, waar mag je meer gaan staan voor jezelf (zuid), heb je ergens introspectie of healing voor nodig (west) en waar mag je meer de stilte in gaan om rust te ontvangen (noord)?

Op deze manier kan je heling, reiniging & balans ontvangen en je krachtig & stevig verbinden met jezelf.