Rouwvrouw

Het werk van de rouwvrouw stamt uit de traditionele sjamanistische visie dat eenswan-1791355_1280 gestorvene de eerste vier dagen na sterven afscheid neemt van zijn/haar lichaam en het leven op aarde. De rouwvrouw heeft ondersteunende aandacht voor de ziel die het aardse leven verlaat.

Hoewel een overledene zijn/haar eigen weg heeft te volgen aan ‘de andere kant’ blijft een overledene vanuit de traditioneel sjamanistische kijk wel deel uit maken van de gemeenschap, van de familie. Vanuit een andere wereld neemt hij/zij een nieuwe plek in.

De rouwvrouw heeft ook aandacht voor de ziel en persoonlijkheid van de mensen die op aarde achter blijven. Bij overlijden van een dierbare wordt de aardse verbinding los gemaakt waarbij het levensweb van de achterblijver(s) een nieuwe vorm zal krijgen.

Het werk van de rouwvrouw bij Ademvuur is ondersteunend aan de nabestaanden bij de rouwverwerking van ziel en persoon en bij het hervormen van het levensweb. Deze ondersteuning krijgt in overleg en afstemming vorm en kan bestaan uit gesprekken, ademwerk en/of ritueel werk.

Neem gerust contact op om te overleggen of Ademvuur hierin voor jou van betekenis kan zijn.

Contact