Veiligheidscode

Veiligheidscode voor de Huachuma ceremoniën bij Ademvuur:

 1. Deelname aan een Huachuma ceremonie bij Ademvuur vindt plaats in wederzijds respect, transparantie en eerlijkheid voor en naar elkander.
 2. Deelname aan een Huachuma ceremonie bij Ademvuur is geen vervanging voor een medische behandeling of therapie.
 3. Een Huachuma ceremonie bij Ademvuur is gericht op persoonlijke ontwikkeling.
 4. Tijdens de ceremoniën van Ademvuur worden er géén andere entheogene en/of contra-indicerende middelen gebruikt dan het natuurlijke product Huachuma.
 5. Deelnemers worden vooraf de ceremonie op de hoogte gesteld van alle noodzakelijke informatie aangaande deelname aan een Huachuma ceremonie.
 6. Vooraf deelname aan een Huachuma ceremonie bij Ademvuur is er een schriftelijke intake. Zo nodig kan deze intake uitgebreid worden met een persoonlijk gesprek.
 7. Gebruik van medicatie en ziektebeelden wordt aan onze arts voorgelegd. Zijn advies hierin is bindend.
 8. Voor, tijdens en na de ceremonie is er een dieet dat gevolgd dient te worden.
 9. Vooraf de ceremonie is het mogelijk om vragen te stellen.
 10. Vooraf de ceremonie wordt er een disclaimer getekend waarin de belangrijkste informatie voor deelname aan de ceremonie nogmaals is opgenomen.
 11. Er wordt nazorg geboden bij de ceremoniën van Ademvuur.
 12. De begeleiding bij Ademvuur heeft uitgebreide (entheogene) kennis van en ervaring met het werken met Huachuma.
 13. De begeleiding bij Ademvuur heeft opleiding en ervaring op het gebied van coaching, lichaamswerk, ademwerk en sjamanistisch werk. Tevens ontwikkeld de begeleiding zich verder op boven genoemde gebieden.
 14. De begeleiding bij Ademvuur is in bezit van een geldig EHBO diploma inclusief reanimatie en AED gebruik van het Rode Kruis.

 

 


 

©Copyright Ademvuur 2014-heden. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op tekst die u op deze site aantreft bij Ademvuur. Voor gehele of gedeeltelijke overname van tekst kunt u vóóraf overname schriftelijk contact opnemen om eventueel tot toestemming te komen.