Algemene Voorwaarden

Ademvuur hanteert voor haar klanten de volgende Algemene Voorwaarden voor de door haar geleverde sessies en workshops:

 1. De cliënt is zelf en geheel zelfstandig verantwoordelijk voor zijn/haar welzijn, gezondheid en handelen, zowel tijdens het consult/workshop/ceremonie als daarbuiten.
 2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar (emotionele) proces, zowel voor, tijdens als na het consult/workshop/ceremonie.
 3. Ademvuur is niet verantwoordelijk voor het handelen en gevoelens van cliënt.
 4. Als de cliënt verhinderd is een individueel consult na te komen dan dient dit uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgemeld. Als dit niet gedaan is ontvangt u toch een rekening.
 5. Voor afgesproken consulten kan geen geld worden terug gevraagd. Een afspraak kan tot 24 uur van te voren verzet worden naar een andere datum.
 6. Als Ademvuur verhinderd is een dienst te leveren op de afgesproken datum en tijdstip zal Ademvuur dit z.s.m. aan de cliënt laten weten en zal Ademvuur z.s.m. een nieuwe afspraak met de cliënt maken.
 7. Het annuleringstermijn bij ceremonies en workshops is:
  7.1 Bij annulering langer dan 2 weken voor datum activiteit wordt € 25 administratie- en reserveringskosten in rekening gebracht.
  7.2 Bij annulering of doorschuiven van datum deelname vanaf 2 weken van te voren wordt 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht.
  7.3 Bij annulering of doorschuiven van datum deelname vanaf 1 week van te voren wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht.
  7.4 Bij verhindering door omstandigheden geldt dezelfde annuleringsregeling als benoemd in punt 7.1 t/m 7.3.
  7.5 Als u zonder afmelden niet verschijnt bij een workshop of ceremonie dient u ook te voldoen aan de betaling van het volledige deelnemersbedrag.
 8. De betaling voor een consult, workshop en ceremonie dient per vooruitbetaling te geschieden via de bank. De bankgegevens van Ademvuur zijn: Triodos Rekeningnummer: NL26 TRIO 0198 0437 91 ten name van M. Papenburg te Amsterdam o.v.v. Naam, datum en activiteit.
  8.1 Voor particulieren is het deelnemersbedrag incl. btw. Voor bedrijven en Zzp-ers is het deelnemersbedrag excl. btw.
 9. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
  9.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 september 2014. Ze zijn geldig totdat wijziging van de Algemene Voorwaarden schriftelijk door Ademvuur worden aangegeven.