Ecologisch wezen

Land van Ons en andere (burger) initiatieven.

Ecologisch wezen

Filosoof Timothy Morton geeft in zijn boeiende boek “Ecologisch wezen” treffend aan dat we er niks voor hoeven doen of laten om een ecologisch wezen te zijn.

Ja, we zijn hoe dan ook ecologische wezens, onlosmakelijk verbonden en wederzijds afhankelijk van onze omgeving, van al het bestaan.

Helaas dat we o.a. door dominant westers economische, filosofische en religieuze conditioneringen deze verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid nog slecht herkennen waarmee planetaire grenzen flink overschreden zijn.

Evolutionair proces

Ja, aarde en de kosmos heeft zijn eigen evolutionaire proces waarin soorten van nature leven en (uit)sterven en waarin het klimaat van nature veranderd. De geschiedenis door de eonen heen laat grote klimaatveranderingen en massa-extincties op aarde zien.

Hoe groot het huidige menselijk aandeel is in dit proces weet niemand exact weer te geven. Dát we door menselijk handelen een aandeel hebben kunnen we niet ontkennen. Mocht het klein zijn t.a.v. het klimaat, het is zichtbaar groot t.a.v. het verlies van biodiversiteit en een voor alles leefbare, groene omgeving.

En dit is waar we vanuit wederzijdse afhan-kelijkheid onze natuurlijk handelen weer te herkennen hebben.

Mooie (burger) initiatieven

Gelukkig dat er mooie (burger)initiatieven in gang zijn om hier doeltreffend een verschuiving in te brengen; in bewustzijn en bovenal in het praktisch ‘natuurinclusief’ handelen om zo o.a. de biodiversiteit weer te laten floreren.

Het gaat over initiatieve die verschillende doch samenhangende gebieden vertegenwoordigen; natuur, economie, filosofie e.d.

Om een bijdrage te leveren staan op deze pagina een aantal initiatieven die je wellicht inspireren.

Dit overigens zonder een nieuw moraal op te leggen want nogmaals zoals Morton het treffend zegt; Je bent al een Ecologische wezen.

IK GEEF JE GROND
EEN PLANEET EN EEN LAND
IK GEEF JOU BLOEI
EN DE TOEKOMST EEN HAND

IK GEEF JE GROEI
OM DE NATUUR TE ONTWAKEN
OM DE BODEM TE VOEDEN
OM DE AARDE TE MAKEN

IK GEEF JE ONS LAND
OM VOOR LEVEN TE ZORGEN
OM DE WERELD TE GEVEN
AAN ALLES WAT LEEFT VANDAAG ÉN MORGEN

(Tekst; van Land van Ons, met een aanpassing)

Land van Ons

Om een praktische en doeltreffende bijdrage te leveren hebben we met vijf vrouwen samen 12.24 m2 land gekocht bij Land van Ons.

“Het mooie aan Land van Ons is dat iedereen mee kan doen. Want het landschap is van ons allemaal. Door met elkaar eigenaar te worden hebben we de regie in eigen hand en kunnen we ervoor zorgen dat onze leefomgeving snel weer gezonder en aantrekkelijker wordt. Het stukje grond dat jij aankoopt, is onderdeel van het grote geheel waar Land van Ons haar doelen mee wil bereiken!”

Land van Ons is een burgerinitiatief in de vorm van een (non-profit) coöperatie. Zij kopen landbouwgrond op om samen met nieuwe en bestaande boeren die geïntereseerd zijn, dit land ecologisch te beheren en bewerken. Zo kan de biodiversiteit in ons land weer gaan floreren wat ten goede komt aan alles wat leeft.

“Bij biodiversiteit denkt vrijwel iedereen direct aan de natuur. Wij richten ons bewust op de landbouwgebieden. Het grootste deel van de Nederlandse grond is landbouwgrond en daar is het verlies van biodiversiteit ten opzichte van 60 jaar geleden het grootst.”

Voor iedere deelnemer aan een zweethut ceremonie bij Ademvuur doneren we een klein bedrag  aan Land van Ons.

Heb je ook interesse om land te kopen voor het welzijn van het groter geheel? Dit kan al voor € 20 (of bij keuze meer) per jaar. Ook kan je een vrije donatie geven.

Who do we think we are?!

Natuur filosoof en ecoloog Matthijs Schouten vertelt op een markante doch eenvoudige manier over de mens-natuur relatie.

Verliefd op de natuur.

In dit korte filmpje gaat het over waarom we verbonden zijn met alle levende wezens op aarde. Over religieuze visies t.a.v. natuurbeheer. Over het rouwproces waar we doorheen moeten om daarna weer verliefd te worden op onze natuur.

 

 

Het IVN is een landelijke Instituut Voor Natuureducatie met afdelingen door het hele land en een aabod voor jong en oud.

Lid worden van de afdeling in jouw buurt geeft je een mooie gelegenheid om de natuur in je buurt te leren kennen en beleven.

Ook heb je toegang tot de Natuuracademie waar je kosteloos online interessante natuur cursussen kan volgen.

Daarnaast is hun wens om de Klimaatcursus onder de aandacht te brengen. Het is een transparante, boeiende cursus waarmee je kan zien hoe jij in klimaatverandering staat.

Lees uitgebreid over het IVN op de landelijke website.

 

 

Economy Transformers; Broedplaats voor een nieuwe economie.

“Iedereen kan hier en nu een bijdrage leveren aan een mens- en Aarde-waardige samenleving en economie.”

Met interessante achtergrond informatie, trainingen en een podcast. Lees verder op hun website.

“Our New Economy (ONE) staat voor een economie die goede levens voor alle mensen binnen de ecologische grenzen van de Aarde realiseert. Om dit te bereiken werkt ONE met denkers en doeners aan theorieën die aantonen dat het echt anders kan en we vertalen die theorie naar de praktijk. Zo kan iedereen meedoen en een bijdrage leveren aan een nieuwe duurzame en sociale economie.” Lees verder op hun website.

.