Stilte Quest

Vier dagen en nachten stil aanwezig

Stilte Quest

Vier dagen en nachten stil aanwezig.

Voor reinging en een open hart voor alles wat leeft.
Om te zien wat gezien wil worden.
Om te herkennen hoe het leven zich door jou heen wil uitdrukken.

Vier dagen en nachten buiten slapen rondom het vuur dat 96 uur groot en klein brand.

Elke dag een zweethut voor reiniging en om stil aanwezig te zijn in dat wat voorbij komt.

Vrouw, je bent welkom.

Stilte lief,

Je hebt me gevangen.
In je schoonheid en puurheid.

In jouw fluistering, jouw aanraking, in jouw geur…
In jou proef ik tranen, zilt en rauw van laten gaan.

In jou proef ik de honing zoete,
intense vreugde van ruimte en vrijheid.

Geerte,
Stilte Quest 2022

Ontstaan

De Stilte Quest is voort gekomen uit beelden die door de tijd heen herhalend voorbij kwamen in de geest en in energie trok om concreet vorm aan te geven.

Beelden waarbij een groep vrouwen in Stilte rondom het vuur aanwezig zijn.
Op zichzelf, samen met elkaar in een open cirkel. Buiten wonend als in een dorpje voor een aantal dagen, met de elementen, aanwezig als één organisme.

Herbronnen

Een Stilte Quest is om te herbronnen. Om voorbij de ruis en maskers van alle dag jezelf in stilte te herinneren dat Stilte één van van je essenties is. Om vanuit stilte te zien hoe het leven zich door jou heen uit wil drukken.

In 2022 hebben we met een aantal vrouwen eerst zelf deze Stilte Quest beleeft. De schoonheid hiervan geven we graag door en het leven zal laten zien hoe de Stilte Quest zich verder ontvouwt.

In 2023 hebben we met vijf vrouwen de Stilte Quest in aangepaste vorm beleeft.

Wat stilte doet

Tomeloos veel woorden geven.
Buitelende en vastzittende gedachtenstromen.
Twijfel en onrust zaaien,
Extase en vreugde baren.

Daar voorbij kan ik stilte ervaren.
In de verstilling van wat is in mij.

Geerte
Stilte Quest 2022